Kurumsal Logo Tasarımı Nasıl Yapılır?

Kurumsal Logo Tasarımı Nasıl Yapılır?

Logotype, amblemdeki yazılı kısımdır. Yani firma isminin okunabildiği kısımdır. Tam Türkçe karşılığı yoktur. Çoğu amblemde, logotype ve amblem aynı görseli oluşturur.

Logo tasarımı

Özellikle son zamanlarda amblem kavramı ile sıklıkla karıştırılan logo veya logotype aslında, ürünleri, hizmetleri veya firmaları birbirinden ayırt edebilmek için yaratılan ve firmanın kimliği ile bütünleşen bir harf ve simge bütünlüğüdür. Amblem ilk kullanılmaya başladığı yıllarda, özellikle okuma yazma bilmeyen kişilerin firma isimlerini ayırt edebilmeleri için sadece görsel karakterler kullanılarak hazırlanırken, bugün logo hem harf hem de kurum kimliğini belirtici özelliklerde olan görsel simgeler kullanılarak hazırlanmaktadır

Logo pek çok yerde uzun yıllar boyunca kullanılacağı için, her çeşit baskı ve kesim tekniğinde aynı kalitede görünmesi, çok küçük basıldığında yazıların ve simgelerin kaybolmaması, çok büyük basıldığında da dağınık olduğu izlenimi vermemesi, dolayısıyla her yüzeyde ve her boyutta açıkça okunabilir olması, ayrıca renk itibarıyla de değişik baskı teknikleri kullanıldığında firma açısından çok da maliyetli olmaması gerekir. Bu nedenle, logo tasarlanırken, günümüzde vektörel çizim teknikleri kullanılır. Vektörel çizimlerde küçültme, büyültme ve baskı kalitesi açısından logo için hiçbir problem oluşmaz, detaylar kaybolmaz.

Logo tasarlanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da; zaman zaman logonun siyah-beyaz renklerde de kullanılması gerekeceğidir. Logodaki renkler, siyah-beyaz baskı yapıldığında da göze hoş görünmesi gerekir. Dolayısıyla logoda en fazla 3 renk kullanılması yerinde olacaktır. Ayrıca sticker olarak kullanıldığında veya otel veya hastane gibi mekanlarda, cama tasarım yapıldığında logoya değişik açılardan bakıldığında tersten görünecektir. Ters görünen logonun da en az düz logo kadar anlaşılır olması gerekir.

Firmalar için üretilen logoların firmanın ürün ve hizmetlerini yansıtması gerekir. Örneğin klasik bir yapısı olan firmaya sadece moda diye hazırlanan çok uçarı bir logo, firmanın ismi için seçilen font karakterleri dahil, firma kurumsal kimliği ile asla bağdaşmayacaktır. Yine eğer eğlence veya turizm sektöründe faaliyet gösteriyorsa, sattığı ürünler gençlere yönelik ürünlerse ağır bir logo çalışması ve klasik font karakterleri yersiz kalacaktır.

Eğer ithal bir ürün pazarlayan firma için tasarım yapılıyorsa, ürünün ithal edildiği ülkenin renklerini veya simgelerini logoda kullanmadan önce iyi araştırma yapılması gerekir. Bazen herkes tarafından o ülkenin sembolü olarak bilinen simgeler, aslında komik veya alaysı anlamlar içerebilir. Ya da Türk bayrağı örneğinde olduğu gibi, logonun her yerde kullanılacağı düşünülürse, ürününü ithal ettiğiniz firma, bayrağını veya bayrağının renklerini bir bardak altlığı üzerinde görmek istemeyebilir.

Logo tasarlarken aslında üzerinde durulması gereken en önemli nokta; logonun özgün olmasıdır. Örneğin bankacılık sektöründe hemen, hemen her bankanın simgesi haline gelmiş renkler vardır.

Logo tasarım firmaları tarafından logolarda en sık kullanılan karakter çeşidi; logoya basit ve güçlü bir ifade sunan sans serif karakterli logolardır. Bunun dışında geleneksel olmayan karakterli logolar, yeni tipografik karakterli logolar, kaligrafik karakterli logolar, karmaşık karakterli logolar, sadece numaralardan oluşan logolar, belli bir merkezi olmayan gölgeli ve katmanlı logolar, agresif, uçarı ve kırılgan karakterlerden oluşan logolar, tek veya çok karakterden oluşan logolar ve kombinasyon tipi karakterlerden oluşan logolar, firmanın kurumsal kimliğine göre kullanılacak logo karakter çeşitleridir.

Logo tasarımı yapan şirketler; reklam ajansları ve grafik firmalarıdır. Logo tasarlanırken reklam veya grafik tasarım ajanslarında, önce firmanızın ihtiyaçları ve istekleri değerlendirilerek, logo tasarımında bir ana fikir oluşturulur ve projelendirme aşamasına geçilir. Bir süre sonra hazırlanan örnekler, firmaya sunularak değerlendirilmesi için müşteriye iletilir. Müşterinin beğendiği logo üzerinde duruş açısı, kaydırmalar veya hizalamalar gibi çeşitli tasarım alternatifleri düzenlenir ve tekrar müşteriye iletilir. Son rötuşlar yapıldıktan sonra logo çalışması tamamlanır. Bu işlemlerin akabinde şayet talep ediliyor ise kurumsal kimlik çalışması aşamasına geçilebilir.